De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Maurits Post

17.00 – 18.00 binnen
Julian Schuinder
Norah Kruijger
Tijn Kuenen
Thijmen Middel
18.00 19.00 binnen
Rik Jan Dijkstra
Bas Fontein
Tom Zuidersma
Floran Evers
Tim Voslamber
Niels Abbring
Lars Hoenselaars
Mees Oosterbaan
19.00 20.00 binnen
Eilard Hoogerduijn
Regeet Swart
Iris Nijenbanning
Peter Barkema
Jeannette Deinum
Joyce van Zouwen

Arjan Dijkema

18.30 19.30 buiten
Esther Neeleman
Hendrike Strating
Sandra Kik
Nicole Looman
Helma Festen
19.30 20.30 buiten
Karen Venhuizen
Inge Spitters
Marieke Deuring
Imca van Dijk
Leonie te Brink
Aukje Schaper
Suzanne Steenbergen
20.30 21.30 buiten
Wander Groot
Herko Hids
Robert Vermeer
Marc de Jong
Gerhard Kadijk
Gert Jan Steenbergen
Erwin Middel
Isaac Bos
21.30 22.30 buiten
Jan van den Broek
Thomas van Noort
Wessel Vochteloo
Fred Spronk
Erwin Kappen
Gert Jan Schuinder

Dinsdag

Berend Jan Kremer

1630 – 1730 binnen
Julian Schuinder
Richt Mulder Smit
Tijn Kuenen
Thijmen Middel
Roelf Oosterbaan
Stephan Koolma
1730 – 1830 binnen
Bas van Wijk
Joep Hamminga
Jesse ten Brink
Chiel Schuinder
Lieuwe Oosterbaan
1830 – 1930 binnen
Renée Herremans
Roos Collewijn
Jari Veenstra
Timo Jolman
Rob Spreen
Jaro Mulder
Jacco Blom
1930 – 2030 buiten
Manon Bolhuis
Agnes Pelgrim
Ineke Hoogeveen
Joukeline Hamerpagt
Agnes Pelgrim
Harriët Pol
Anita Postmus

Woensdag

Tim Keizer

16.00 17.00 binnen
Rutger Aldershof
Len Pernot
Jip Trommel
Roos Capel
Teun Capel
Emanuelle de Groot
Romme van ‘t Hoenderdaal
Lauren Caneel
1700 – 1745 binnen
Tariza van der Veen
Zilvan van der Veen
Mads Schuiling
Pepijn Goos
1800 – 1900 buiten
Tim Voslamber
Rik Jan Dijkstra
Tom Zuidersma
Bas Fontijn
Jort Kooi

Rudi Otten

1900 – 2000 buiten
Ferdinand Trommel
Wietse Kort
Roel Anne Burema
Koen Broekveldt
Frank Broekveldt
Vanja van Guldener
Gerdien te Nijenhuis
Chris Hoppentocht
Anneke Blauw
2000 – 2100 buiten
Kees Folkertsma
Marije Strikwold
Marcel Duzink
Nienke Vink
Kars Schuiling
Derk Johan van Dam

Donderdag

Tim Keizer

19.00 20.00 buiten
Egbert Darwinkel
Ernst van Dam
Garrelt Schrage
Ingrid Trommel
Irma Schrage
Wiebe Scheeres
Djamy Plein
2000 – 2100 buiten
Martine Zuidersma
Sandra Steenbergen
Jantien van der Kooij
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tineke Aling
Marjon Caneel – Boerhof
Barbara Kolker
2100-2200 buiten
Douwe Deinum
Henk Elderman
Donald Hoogeveen
Ward van ‘t Hoenderdaal
Lammert Aling
Michiel van den Oever
Arjen te Neijenhuis

Maurits Post

1645 – 1730 binnen
Dirk Smoor
Mees Mulder
Teun Steenweg
Tristan Twijnstra
1730 – 1830 binnen
Rick Zuidersma
Elin Hoenselaars
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Joris Franke
Niels Westerhof
Lisa Mijnheer
1830 – 1930 binnen
Samuel van Burg
Bart Scholten
Michiel Kruijer
Sietse de Hoop
Wisse Folkertsma
Thijs Heller
Ivar Prenger
Sander Meins
1930 – 2030 binnen
Gert Heller
Tom Spitters
Ralf van der Velde
Joep Berkenbosch
Wim Visser
Fredrik Neij
Ron Arends
Ynske Rijpstra

Vrijdag

Tim Keizer

1600 – 1700 binnen
Matthijs Kort
Minke Rijpstra
Maureen Rijpstra
Max Jonkers
Wisse Mulder
Noor de Zeeuw
Vera de Zeeuw
Nora Neeleman
Isa Ganzevles
1700 – 1800 binnen
Lisa Rijks
Denzelle Megan van der Schoor
Laure van Berkel
Ode Spitters
Silke van den Oever
Eline Gupta
Jade Spitters
1800 – 1900 binnen
Jolien Koolma
Yara Luchies
Frank Hids
Daan Spreen
Jesper Voncken
19.00 – 20.00
Jaro Mulder
Lars Hoenselaars
Jort Kooi
Karlijn Veldhuis

Zaterdag

Maurits Post

09.00 – 10.30
Laura Akkerman
Thomas Evers
Ciaran Jetten
10.30 – 1130
Marieke de Vries
Elsbeth Kamphuis
Erwin Kappen
Georgy Evers
Ageeth Meijer
Marije Lake
Annette van Hattem

Maandag

Maandag lesdata zomer

April                      1, 8, 15

Mei                       6, 13, 20, 27

Juni                       3, 17, 24

Juli                         1, 8

Augustus            26

September        2, 9, 16*, 23*, 30*

* Inhaalmogelijkheid

 

Maandag lesdata winter

Oktober              7, 14, 28

November         4, 11, 18, 25

December          2, 9, 16,

Januari                6, 13, 20, 27

Februari              3, 10, 24

Maart                   2*, 9*, 16*

* Inhaalmogelijkheid voor de buiten trainingen

Dinsdag

Dinsdag lesdata zomer

April                      2, 9, 16, 23

Mei                       7, 14, 21, 28

Juni                       4, 18, 25

Juli                         2, 9

Augustus            27

September        3, 10*, 17*, 24*

*Inhaalmogelijkheid

 

Dinsdag lesdata winter

Oktober              8, 15, 29

November         5, 12, 19, 26

December          3, 10, 17

Januari                 7, 14, 21, 28

Februari              4, 11, 25

Maart                   3*, 10*, 17*

Inhaalmogelijkheid voor de buitentrainingen

Woensdag

Woensdag lesdata zomer

April                      3, 10, 17, 24

Mei                       8, 15, 22, 29

Juni                       5, 19, 26

Juli                         3, 10

Augustus            28

September        4, 11*, 18*, 25*

*Inhaalmogelijkheid

 

Woensdag lesdata winter

Oktober              9, 16, 30

November         6, 13, 20, 27

December          4, 11, 18

Januari                 8, 15, 22, 29

Februari              5, 12, 19

Maart                   4*, 11*, 18*

Inhaalmogelijkheid voor de buitentrainingen

Donderdag

Donderdag lesdata zomer

April                      4, 11, 18, 25

Mei                       9, 16, 23

Juni                       6, 20, 27

Juli                         4, 11

Augustus            29

September        5, 12, 19*, 26*

*Inhaalmogelijkheid

 

Donderdag lesdata winter

Oktober              10, 17, 31

November         7, 14, 21, 28

December          5, 12, 19

Januari                 9, 16, 23, 30

Februari              6, 13, 20

Maart                   5*, 12*, 19*

Inhaalmogelijkheid voor de buitentrainingen

Vrijdag

Vrijdag lesdata zomer

April                      5, 12, 19, 26

Mei                       10, 17, 24, 31

Juni                       7, 21, 28

Juli                         5, 12

Augustus            30

September        6, 13*, 20*, 27*

*Inhaalmogelijkheid

 

Vrijdag lesdata winter

Oktober              11, 18

November         1, 8, 15, 22, 29

December          6, 13, 20

Januari                10, 17, 24, 31

Februari              7, 14, 28

Maart                   6*, 13*, 20*

*Inhaalmogelijkheid voor de buitentrainingen

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar