De wintertrainingen gaan alweer bijna beginnen! Opgeven doet u hier.

Op uw pc/laptop is de indeling aan de rechterkant te vinden. Op uw smartphone of tablet is dit onderaan de pagina. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Post of een bericht sturen richting info@futuretennis.nl

Veel tennis plezier!

ZTC

De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Trainer: Joa Maliangkay

16:45 – 17:45
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Richt Mulder Smit
Norah Kruijger
Julian Schuinder
Tristan Twijnstra
17:45 – 18:45
Yara Luchies
Jolien Koolma
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Lisa Mijnheer
Linde van den Broek
Elin Hoenselaars
18:45 – 19:45   9
Tom Zuidersma
Bas Fontein
Rik Jan Dijkstra
Lars Hoenselaar
Mees Oosterbaan
Thijs Heller
Yorrick Niemijer
Kobus Swanepoel
Floran Evers
19:45 – 20:45 9
Inge Spitters
Leoni ten Brink
Trudy de Jonge
Karen Venhuizen
Imca van Dijk
Marieke de Jong – Deuring
Martijn Oenema
Joyce van Zouwen
Hans Kamphuis
20:45 – 21:45 8
Wander Groot
Robert Vermeer
Marc de Jong
Gijs Boetje
Gert Jan Steenbergen
Isaac Bos
Alwin de Jong
Stein van Berkel

Trainer: Maurits Post

16:00 – 16:45
Bregje Drenth
Anne Drenth
Laurens Bosma
Babette Groenhof
Tesse de Boer
Hidde Klok
17:45 – 18:45
Daan Buining
Karlijn Veldhuis
Jaro Mulder
Lieuwe Oosterbaan
Jari Veenstra
timo jolman
Sven de Jonge
18:45 – 19:45  7
Hendrike Strating
Sandra Kik
Nicole Looman
Helma Festen
Agnes Pelgrim
Corien Grit
Marieke Hoenselaars
19:45 – 21:15   12
Marije Strikwold
Michelle Hollander
Dennis Verver
Jeremy Pfundt
Patrick Herremans
Thomas van Noort
Douwe Deinum
Wessel Vochteloo
Erwin Middel
Fred Spronk
Jeroen Dietvorst
Jan Homans

Dinsdag

Trainer: Joa Maliangkay

17:45 – 18:45 7
Michiel Kruijer
Niek Veldkamp
Lex de Groot
Lars Hoenselaars
Samuel van Burg
Yorick Niemeijer
Chiel Schuinder
18:45 – 19:45 8
Mirjam Elderman
Karin Klooster
Yvonne Gelderloos
Jeanette Gelderloos
Reni Tiemersma
Erica van der Lei
Judith Klooster
Emmelie Verheij
19:45 – 20:45 8
Suzanne Steenbergen
Joukeline Hamerpagt
Henriette Pol
Agnes Ferreira
Dino Andriol
Amy Voerman
Maryana van Wieren
Henrike van Veen
20:45 – 21:45 8
Nienke Vink
Kars Schuiling
Derk Johan van Dam
Marcel Duzink
Kees Folkertsma
Herko Hids
Auke Schaper
Marije Lake

Woensdag

Trainer: Joa Maliangkay

15:45 – 16:45
Zilvan van der Veen
Matthijs Kort
Wisse Mulder
Isa Ganzevles
Kay de Jonge
Mart Beek
Boris Post
Minke Rijpstra
Mette van Ouwekerk
16:45 – 17:45
Jip Trommel
Len Pernot
Rutger Aldershof
Steyn Gupta
Lauren Caneel
Storm de Jong
Isabella van Wieren
Sander Piek
Teun Capel
17:45 – 18:45
Lisa Rijks
Jade Spitters
Silke van den Oever
Eline Gupta
Laure van Berkel
Ode Spitters
Denzelle van der schoor
18:45 – 19:45  7
Koen  Broekveldt
Vanja van Guldener
Chris Hoppentocht
Wietse Kort
Roel Anne Burema
Gerdien te nijenhuis
Lianne de Groot
19:45 – 20:45 7
Marieke de Vries
Ageeth Meijer
Kirsten Gorter
Rianne Kamphuis
Ynske Rijpstra
Valerie Benjamins
Elsbeth van der Kamp
20:45 – 21:45 9
Martine Zuidersma
Sandra Steenbergen
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tineke Aling
Barbara Kolker
Iris Nijenbanning
Saraya Bakker
Karolien Renkema

Donderdag

Trainer: Maurits Post

17:15 18:45  8
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Norah Kruijger
Richt Mulders Smit
Thijs Valkenburg
Bjorn de Jonge
Tobias Wijnbergen
Wouter de Vries
19:45 – 20:45 8
Joep Berkenbosch
Wiebe Scheeres
Tom Spitters
Gert Heller
Ron Arends
Fredrik Neij
Ralf van der Velde
Ernst Jan Pastoor
20:45 – 21:45 9
Wijke Meerstra
Gerda van der Bleek
Jacqueline Middel
Peter Hamerpagt
Margriet Jonkers
Rogier van Veldhuizen
Bastiaan Fens
Harry Duursema

Trainer : Joa Maliangkay

16:45 17:45
Stephano Douwes
Hugo de Wolf
Max Jonkers
Lynn Kadijk
Maureen Rijpstra
Ivan
17:45 – 18:45   9
Teun Steenweg
Dirk Smoor
Tristan Zuidhof
Mees Mulder
Roos Capel
Iris Joffers
Febe Hellinga
Bastiaan de Linde
Matthijs Hooijer
18:45 19:45  9
Niels Westerhof
Daan Spreen
Frank Hids
Jesper Voncken
Joris Franke
Renee Herremans
Roos Collewijn
Rick Zuidersma
Rob Spreen
19:45 – 20:45 8
Douwe Deinum
Ward van ‘t Hoenderdaal
Henk Elderman
Pieter van der Bleek
Arjen te nijenhuis
Michiel van den Oever
Lammert Aling
Donald Hoogeveen
Oege Bergsma
20:45 – 21:45  8
Egbert Darwinkel
Ernst van Dam
Garrelt Schrage
Irma Schrage
Vincent de Lenne
Dino Andriol
Annemarie Biesheuvel
Jenke Willems
Henrie Scholtens

Vrijdag

Trainer: Lucian Hoogeboom

Mentorles
15.30 16.30
oranje/groen
16.30 17.30
rood/
17.30 18.30
groen
18.30 19.30
geel2 /geel1
19.30 20.30
geel3
20.30 21.30
geel1

Trainer: Joa Maliangkay

18:00 19:00  7
Jip Trommel
Len Pernot
Steyn Gupta
Rutger Aldershof
Teun Capel
Gijs Bisschops
Tim van Eerden
Floor Rienks
19:00 20:00 8
Carola van der Velde
Gerda van Veldhuizen
Magda Warnaar
Anouk Meijers
Jannieke Scheeres-Meijers
Tessa Doedens
Tanja Fens
Binda Jansma
20:00 21:00
Bert Wolthuis
Tim Nunenga
Christina Nijeholt
Riann Nijdam
Amra van Til
Bjorn Schuiling
Willem Tuinman

Maandag

Maandag
oktober 25, 1, 00 1
november 1, 8, 15, 22, 29 5
december 6, 13, 20 3
januari 10, 17, 24, 31 4
februari 7, 14, 28 3
maart 7, 14, 2
18
inhaalles
maart 21,28 2

Dinsdag

Dinsdag
oktober 26, 1, 00 1
november 2, 9, 16, 23, 30 5
december 7, 14, 21 3
januari 11, 18, 25 3
februari 1, 8, 15, 3
maart 1, 8, 15 3
18
inhaalles
maart 22, 29 2

Woensdag

Woensdag
oktober 27 1
november 3, 10, 17, 24, 4
december 1, 8, 15, 22 4
januari 12, 19, 26 3
februari 2, 9, 16 3
maart 2, 9, 16 3
18
inhaalles
maart 23, 30 2

Donderdag

Donderdag
oktober 28 1
november 4, 11, 18, 25 4
december 2, 9, 16, 23 4
januari 13, 20, 27 3
februari 3, 10, 17 3
maart 3, 10, 17, 24 4
19
inhaalles
maart 31 1

Vrijdag

Vrijdag
oktober 29 1
november 5, 12, 19, 26 4
december 3, 10, 17, 24 4
januari 14, 21, 28 3
februari 4, 11, 18 3
maart 4, 11, 18 3
18
inhaalles
maart 25 1
april 1 1

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar