De zomertrainingen zijn weer begonnen! Zie de indeling aan de rechterkant. 

Op uw pc/laptop is de indeling aan de rechterkant te vinden. Op uw smartphone of tablet is dit onderaan de pagina. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Post of een bericht sturen richting info@futuretennis.nl

Veel tennis plezier!

ZTC

De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Maandag

Trainer: Joa

17.00 18.00
Laurens Bosma
Stephano Douwes
Florine Lensen
Silke Arends
Robyn Couperus
Mila Fens
Luuk Olthof
Boris Blauwboer
Lisa van den Beld
18.00 19.00
Tom Zuidersma
Rik Jan Dijkstra
Mees Oosterbaan
Yorrick Niemijer
19.00 20.15
Robert Vermeer
Gijsbert Boetje
Stein van Berkel
Marinus Couperus
Isaäc Bos
Herko Hids
Patrick Keizer
Bjorn Schuiling
Gert Jan Steenbergen
Hans Kamphuis
20.15 21.15
Nicole Looman
Helma Festen
Agnes Pelgrim
Corien Grit
Saraya Bakker
Karolien Boetje
Inge Spitters
Imca van Dijk

Trainer: Ward

15.30 16.30
Jip Trommel
Rutger Aldershof
Steyn Gupta
Zilvan van der Veen
Teun Capel
Kay de Jonge
Lauren Caneel
16.30 17.30
Jan van Burg
Roeleke Ketelaars
17.30 18.30
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Richt Mulder Smit
Norah Kruijger
Julian Schuinder
Thom Valstar
Rick Zuidersma
Joris Franke

Dinsdag

Dinsdag

Trainer: Joa

17.00 18.00
Lard Krop
Ivan Scholtens
Ivar Dinkla
Boris Olthof
Hugo Olthof
Fer van den Beld
19.00 20.00
Suzanne Steenbergen
Joukeline Hamerpagt
Binda Jansma
Anouk Meijers
Henrike van Veen
Tanja Fens
20.00 21.00
Ageeth Meijer
Kirsten Gorter
Aukje Schaper
Valerie Benjamins
Elsbeth Damkat
Elsbeth van der Kamp
Rianne Kamphuis
21.00 22.00
Janko Capel
Dennis Verver
Thomas van Noort
Joost Steenbeek
Fred Spronk
Jan Homans
Jeroen Dietvorst

Trainer: Ward

18.00 19.00
Daan Buining
Karlijn Veldhuis
Lieuwe Oosterbaan
Niels Westerhof
19.00 20.00
Teun Steenweg
Dirk Smoor
Tristan Zuidhof
Mees Mulder
Sander Piek
Bastiaan van der Linde
Sebastiaan van Dam
20.00 21.00
Mirjam Elderman
Karin Klooster
Yvonne Gelderloos
Jeanette Gelderloos
Reni Tiemersma
Erica van der Lei
Judith Klooster
21.00 22.00
Marije Lake
Michelle Janssen
Anita van Winden
Milou Nieboer
Denise Vermeend
Nathalie van Waterschoot

Woensdag

Woensdag

Trainer: Joa

15.30 16.30
Matthijs Kort
Wisse Mulder
Mart Beek
Boris Post
16.30 17.30
Hugo de Wolf
Mette van Ouwekerk
Isabella van Wieren
Hidde Klok
Lynn Kadijk
Olivier Dieperink
18.00 19.00
Jade Spitters
Eline Gupta
Ode Spitters
Denzelle van der schoor
Laura Jonge Poerink
Roos Capel
Iris Joffers
Febe Hellinga
19.00 20.00
Sandra Steenbergen
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tieneke Aling
Jantien van der Kooi
Mireille Galama
20.00 21.00
Vanja van Guldener
Chris Hoppentocht
Wietse Kort
Roel Anne Burema
gerdien te nijenhuis
Lianne de Groot
Iris Nijenbanning
Anne Marie Biesheuvel
Tim Mundt

Donderdag

Donderdag

Trainer: Joa

16.30 17.30
Jip Trommel
Len Pernot
Rutger Aldershof
Floor Rienks
Ilse Prins
Esmee Loode
Kay de Jonge
17.30 19.00
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Richt Mulders Smit
Thijs Valkenburg
Bjorn de Jonge
Tobias Wijnbergen
Thom Valstar
19.00 20.00
Egbert Darwinkel
Ernst van Dam
Garrelt Schrage
Irma Schrage
Dino Andriol
Henrie Scholtens
Herriët Pol
Agnes Ferreira
20.00 21.00
Douwe Deinum
Lammert Aling
Henk Elderman
Pieter van der Bleek
Arjen te nijenhuis
Michiel van den Oever
Donald Hoogeveen
Oege Bergsma
21.00 22.00
Bastiaan Fens
Jacqueline Middel
Riann Nijdam
Harold Kruize
Tim Nunenga
Gerda van der Bleek
Wijke Meerstra
Maaike Hemmen
Michelle Kroon Bakker
Sanne Omlo
Esther Pepping
Carine Hofstra
Harold Kruize
Tim Mundt

Trainer: Maurits

18.00 19.00
Michiel Kruijer
Niek Veldkamp
Lex de Groot
Samuel van Burg
Yorick Niemeijer
Chiel Schuinder
Jaro Mulder
Timo jolman
20.00 21.00
Joep Berkenbosch
Tom Spitters
Ron Arends
Fredrik Neij
Ralf van der Velde
Ernst Jan Pastoor
Kees Folkertsma
Erik Meij

Trainer: Ward

17.30 18.30
Yara Luchies
Jolien Koolma
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Lisa Mijnheer
Noémie Postmus
Linde van den Broek
Laure van Berkel
Norah Kruijger

Vrijdag

Mentortrainingen

16.00 17.00
rood/oranje
17.00 18.00
oranje/groen
18.00 19.00
Groen/geel3
19.00 20.00
Geel 3/Geel 2
20.00 21.00
geel 2 + geel1
21.00 22.00
geel1 + volwassenen

Lesdata

Lesdata voor komende zomer. Deze dagen zijn inclusief inhaalmomenten.

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar