De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Maurits

16.00 17.00
Julian Schuinder
Tijn Kuenen
Thijmen Middel
Norah Kruijger
Roelf Oosterbaan
Silke van den Oever

Eline Gupta

 

 

17.00 18.00

Rutger Aldershof
Len Pernot
Jip Trommel
Wouter de Vries
19.00 20.00
Rik Jan Dijkstra
Bas Fontein
Tom Zuidersma
Jort Kooi
Floran Evers
Tim Voslamber
Lars Hoenselaars
Tom van Heusden
20.00 21.00
Kirsten Gorter
Marieke de Vries
Elsbeth Kamphuis
Rianne Kamphuis
Nienke Vink
Marije Lake
Elsbeth van der Kamp
21.00 22.00
Jeroen Dietvorst
Thomas van Noort
Wessel Vochteloo
Fred Spronk
Douwe Deinum
Jan van den Broek

Arjan Dijkema

18.00 19.00
Lisa Rijks
Denzelle Megan van der Schoor
Laure van Berkel
Marissa Schutten
Marijn Steenbergen
Mees Mulder
19.00 20.00
Esther Neeleman
Sandra Kik
Hendrike Straating
Nicole Looman
20.00 21.00
Aukje Schaper
Leonie ten Brink
Imca van Dijk
Karen Venhuizen
Inge Spitters
Marieke Deuring
Jacolien Kruizinga
21.00 22.00
Wander Groot
Herko Hids
Robert Vermeer
Marc de Jong
Gerhard Kadijk
Gert Jan Steenbergen
Erwin Middel

Dinsdag

18.00 19.00
Jari Veenstra
Timo Jolman
Niels Abbring
Mees Oosterbaan
Rob Spreen
Yorick Niemeijer
Niek Veldkamp
Lex de Groot
19.00 20.00
Karlijn Veldhuis
Renée Herremans
Roos Collewijn
Jacco Blom
Bas van Wijk
Joep Hamminga
Jesse ten Brink
20.00 21.00
Vivienne Frankot
Ynske Rijpstra
Agnes Pelgrim
Helma Festen
Manon Bolhuis

Els Dieleman – Caneel

Sylvia Suurmeijer

Femke Mannen

Marije Lake

21.00 22.00
Suzanne Steenbergen
Agnes Ferreira – van Elburg
Joukeline Hamerpagt
Marilou Hogeveen
Mariëtte Dorhout

Woensdag

Berend Jan

15.00 16.00
Eline Hids
Nienke Hids
Romme van ‘t Hoenderdaal
Teun Capel
Roos Capel
Ariane Helder
Wisse Mulder
Ghabriel Helder
Tariza van der Veen
Zilvan van der Veen

Tim Keizer

18.00 19.00
Yorick Niemeier
Thijn Broekman
Chiel Schuinder
Bart Heller
Daan Buining
Lieuwe Oosterbaan
Niek Veldkamp
Jaro Mulder
19.00 20.00
Eilard Hoogerduijn
Karin Hoogerduijn
Regeet Swart
Peter Barkema
Heleen Barkema
Joyce van Zouwen

Iris Nijenbanning

20.00 21.00
Ferdinand Trommel
Wietse Kort
Roel Anne Burema
Koen Broekveldt
Frank Broekveldt
Vanja van Guldener
Gerdien te Nijenhuis
Dorien Ouwehand Drenth
Chris Hoppentocht
21.00 22.00
Kees Folkertsma
Marije Strikwold
Marc Kuper
Marcel Duzink
Daniëlle de Boer
Mireille Galama
Isaac Bos

Derk Johan van Dam

Maurits Post

19.30 21.00
Floor Kooi
Laura Akkerman
Thomas Evers
Eline Koning
Ton Koning

Donderdag

Maurits

17.00 18.00 oranje/groen
Twan van Berkel
Sander Piek
Tom Rijks
Steyn Gupta
Ties Bruggeman
18.00 19.00
Joris Franke
Elin Hoenselaars
Lisa Mijnheer
Rick Zuidersma
Niels Westerhof
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
19.00 20.00
Michiel Kruijer
Sietse de Hoop
Bart Scholten
Sander Meins
Ivar Prenger
Samuel van Burg
Thijs Heller
Wisse Folkertsma
20.00 21.00
Gert Heller
Tom Spitters
Ralf van der Velde
Erwin Kappen
Joep Berkenbosch
Wim Visser
Fredrik Neij
Ron Arends

Tim Keizer

17.00 18.00
Tristan Twijnstra
Teun Steenweg
Silke van den oever
Eline Gupta
Ode Spitters
Jade Spitters
Tijmen Middel
Tijn Kuenen
Stephan Koolma
18.00 19.00
Jolien Koolma
Yara Luchies
Frank Hids
Daan Spreen
Jesper Voncken
19.00 20.00
Egbert Darwinkel
Harriët Pol
Sylvia Suurmeijer
Garrelt Schrage
Saraya Bakker
Irma Schrage
Ingrid Trommel
Karolien Boetje

Ernst van Dam

20.00 21.00
Oege Bergsma
Pieter van der Bleek
Henk Elderman
Donald Hoogeveen
Ward van ‘t Hoenderdaal
Lammert Aling
Michiel van den Oever
Arjen te Neijenhuis
21.00 22.00
Martine Zuidersma
Sandra Steenbergen
Jantien van der Kooij
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tineke Aling
Marjon Caneel – Boerhof
Iris Snijders
Barbara Kolker

Vrijdag

Arjan Dijkema

16.30 17.30
Matthijs Kort
Minke Rijpstra
Maureen Rijpstra
Isis Datema
Zoë kampen
Max Jonkers
Wisse Mulder

Mentorlessen

Maurits

15.30 16.30
Rood
Teun Capel
Roos Capel
Ariane Helder
Wisse Mulder
Ghabriel Helder
Tariza van der Veen
Zilvan van der Veen
Matthijs Kort
Minke Rijpstra
Maureen Rijpstra
Isis Datema
Zoë kampen
Max Jonkers
Wisse Mulder
Oranje
Rutger Aldershof
Len Pernot
Jip Trommel
Twan van Berkel
Tom Rijks
Sander Piek
Steyn Gupta
Marijn Steenbergen
Wouter de Vries
16.30 17.30
Groen
Silke van den oever
Eline Gupta
Ode Spitters
Jade Spitters
Lisa Rijks
Denzelle Megan van der Schoor
Laure van Berkel
Marissa Schutten
Mees Mulder
Tristan Twijnstra
Teun Steenweg
Julian Schuinder
Noémie Postmus
Tijn Kuenen
Thijmen Middel
Norah Kruijger
Roelf Oosterbaan
Stephan Koolma
17.30 tm 1800 eten groen en geel 3
18.30 tm 1900 eten geel 1 en 2
18.00 19.15
Geel 3
Joris Franke
Elin Hoenselaars
Lisa Mijnheer
Rick Zuidersma
Niels Westerhof
Katoo de Keyzer
Frank Hids
Jolien Koolma
Yara Luchies
Daan Spreen
Jesper Voncken
Marije de Hoop
19.15 20.30
Geel 2
Tom van Heusden
Jort Kooi
Lieuwe Oosterbaan
Lars Hoenselaars
Thijn Broekman
Chiel Schuinder
Bart Heller
Bas van Wijk
Joep Hamminga
Jesse ten Brink
Jaro Mulder
Jari Veenstra
Timo Jolman
Niels Abbring
Mees Oosterbaan
Rob Spreen
20.30 22.00
Geel 1
Rik Jan Dijkstra
Bas Fontein
Tom Zuidersma
Floran Evers
Tim Voslamber
Wisse Folkertsma
Michiel Kruijer
Sietse de Hoop
Bart Scholten
Sander Meins
Samuel van Burg
Thijs Heller

Maandag

Maandag lesdata

April                      1, 8, 15

Mei                       6, 13, 20, 27

Juni                       3, 17, 24

Juli                         1, 8

Augustus            26

September        2, 9, 16*, 23*, 30*

 

* Inhaalmogelijkheid

Dinsdag

Dinsdg lesdata

April                      2, 9, 16, 23

Mei                       7, 14, 21, 28

Juni                       4, 18, 25

Juli                         2, 9

Augustus            27

September        3, 10*, 17*, 24*

 

*Inhaalmogelijkheid

Woensdag

Woensdag lesdata

April                      3, 10, 17, 24

Mei                       8, 15, 22, 29

Juni                       5, 19, 26

Juli                         3, 10

Augustus            28

September        4, 11*, 18*, 25*

 

*Inhaalmogelijkheid

Donderdag

Donderdag lesdata

April                      4, 11, 18, 25

Mei                       9, 16, 23

Juni                       6, 20, 27

Juli                         4, 11

Augustus            29

September        5, 12, 19*, 26*

 

*Inhaalmogelijkheid

Vrijdag

Vrijdag lesdata

April                      5, 12, 19, 26

Mei                       10, 17, 24, 31

Juni                       7, 21, 28

Juli                         5, 12

Augustus            30

September        6, 13*, 20*, 27*

 

*Inhaalmogelijkheid

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar