INDELING ONLINE!

Op uw pc/laptop is de indeling aan de rechterkant te vinden en indien u op een telefoon of laptop zit onderaan de pagina. Wegens de huidige corona crisis kan het zijn dat de tijden straks weer enigszins veranderen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Post of een bericht sturen richting info@futuretennis.nl

Veel tennis plezier!

ZTC

De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Trainer:

Joa Maliangkay

Binnen
16:15 – 17:00
Bregje Drenth
Anne Drenth
Laurens Bosma
Noah Julian Juriens
17:00 – 18:00
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Richt Mulder Smit
Norah Kruijger
Eline Gupta
Julian Schuinder
Tristan Twijnstra
18:00 – 19:00
Tom Zuidersma
Tim Voslamber
Bas Fontein
Rik Jan Dijkstra
Lars Hoenselaar
Mees Oosterbaan
Thijs Heller
Yorrick Niemijer
Buiten
19:00 – 20:00
Hendrike Strating
Sandra Kik
Nicole Looman
Helma Festen
Agnes Pelgrim
Corien Grit
20:00 – 21:00
Inge Spitters
Leoni ten Brink
Trudy Doornbos
Karen Venhuizen
Imca van Dijk
Marieke de Jong – Deuring
Martijn Oenema
Hans Kamphuis
21:00 – 22:00
Wander Groot
Robert Vermeer
Marc de Jong
Gerhard Kadijk
Gert Jan Steenbergen
Isaac Bos
Alwin de Jong
Stein van Berkel

Dinsdag

Trainer:

Joa Maliangkay

Binnen regiotraining
17:30 – 18:30
Sietse de Hoop
Michiel Kruijer
Niek Veldkamp
Lex de Groot
Lars Hoenselaars
Samuel van Burg
Kobus Swanepoel
Yorick Niemeijer
18:30 – 19:30
Thomas van Noort
Fred Spronk
Marije Strikwold
Jeroen Dietvorst
Douwe Deinum
Erwin Middel
Janko Capel
Buiten
19:30 – 20:30
Suzanne Steenbergen
Jacqueline Middel
Joukeline Hamerpagt
Dino Andriol
Emmelie Verheij
Amy Voerman
Maryana van Wieren
Henrike van Veen
Djamy Plein
20:30 – 21:30
Nienke Vink
Kars Schuiling
Derk Johan van Dam
Marcel Duzink
Kees Folkertsma
Herko Hids

Woensdag

Trainer:

Joa Maliangkay

15:30 – 16:30
Zilvan van der Veen
Matthijs Kort
Pepijn Goos
Wisse Mulder
Isa Ganzevles
Vera de Zeeuw
Noor de Zeeuw
Minke Rijpstra
16:30 – 17:30
Tim Dik
Rutger Aldershof
Lauren Caneel
Storm de Jong
Isabella van Wieren
Zilvan van der Veen
Kay de Jong
17:30 – 18:30
Lisa Rijks
Jade Spitters
Silke van den Oever
Eline Gupta
Laure van Berkel
Ode Spitters
Denzelle van der schoor

 

Trainer:

Arjan Dijkema

Buiten
18:00 – 19:00
Koen  Broekveldt
Vanja van Guldener
Chris Hoppentocht
Wietse Kort
Roel Anne Burema
gerdien te nijenhuis
Lianne de Groot
Francisca Twijnstra
19:00 – 20:00
Marieke de Vries
Ageeth Meijer
Kirsten Gorter
Rianne Kamphuis
Ynske Rijpstra
Valerie Benjamins
2000 – 2100 buiten
Martine Zuidersma
Sandra Steenbergen
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tineke Aling
Barbara Kolker
Iris Nijenbanning

Donderdag

Trainer:

Maurits Post

16:30 – 17:30
Zilvan van der Veen
Pepijn  Goos
Wisse Mulder
Kay de Jonge
Boris Post
Mart Beek
Minke Rijpstra
Mette van Ouwerkerk
17:30 18:30
Teun Steenweg
Dirk Smoor
Tristan Zuidhof
Mees Mulder
Sander Piek
Roos Capel
Bastiaan de Linde
Iris Joffers
Febe Hellinga
18:30 19:30
Rick Zuidersma
Niels Westerhof
Daan Spreen
Frank Hids
Jesper Voncken
Joris Franke
Renee Herremans
Roos Collewijn
Elin Hoenselaars
19:30 – 20:30
Joep Berkenbosch
Wiebe Scheeres
Tom Spitters
Gert Heller
Ron Arends
Fredrik Neij
Ralf van der Velde
Ernst Jan Pastoor

 

Buiten
Trainer:

Joa Maliangkay

18:30 – 20:00 regiotraining
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Norah Kruijger
Richt Mulders Smit
Thijs Valkenburg
Bjorn de Jonge
Tobias Wijnbergen
Wouter de Vries
20:00 – 21:00
Tim Voslamber
Rik Jan Dijkstra
Bas Fontein
Tom Zuidersma
21:00 – 22:00
Egbert Darwinkel
Ernst van Dam
Garrelt Schrage
Irma Schrage
Els Dieleman
Vincent de Lenne
Dino Andriol
Annemarie Biesheuvel
Jenke Willems

Vrijdag

Trainer:

Joa Maliangkay

15:00 16:00
Jip Trommel
Len Pernot
Steyn Gupta
Rutger Aldershof
Teun Capel
Tim Dik
16.00 – 17.00
Stephano Douwes
Hugo de Wolf
Max Jonkers
Lynn Kadijk
Hidde Klok
Tesse de Boer
Maureen Rijpstra
17:00 – 18:00
Yara Luchies
Jolien Koolma
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Lisa Mijnheer
Linde van den Broek
18:00 – 19:00
Daan Buining
Karlijn Veldhuis
Jaro Mulder
Chiel Schuinder
Lieuwe Oosterbaan
Jari Veenstra
timo jolman
Rob Spreen
19:00 – 20:00
Douwe Deinum
Ward van ‘t Hoenderdaal
Henk Elderman
Pieter van der Bleek
Arjen te nijenhuis
Michiel van den Oever
Lammert Aling
Donald Hoogeveen
Oege Bergsma

Maandag

Lesdata wintertrainingen 

Winter lessen 20 binnen
17 buiten

 

Maandag
Oktober 5, 19, 26
November 2, 9, 16, 23, 30
December 7, 14
Januari 4, 11, 18, 25
Februari 1, 8, 15
Maart 1, 8, 15, 22, 29

Dinsdag

Lesdata wintertrainingen 

Winter lessen 20 binnen
17 buiten

 

Dinsdag
Oktober 6, 20, 27
November 3, 10, 17, 24
December 1, 8, 15
Januari 5, 12, 19, 26
Februari 2, 9, 16
Maart 2, 9, 16, 23, 30

Woensdag

Lesdata wintertrainingen 

Winter lessen 20 binnen
17 buiten

 

Woensdag
Oktober 7, 21, 28
November 4, 11, 18, 25
December 2, 9, 16
Januari 6, 13, 20. 27
Februari 3, 10, 17
Maart 3, 10, 17, 24, 31

Donderdag

Lesdata wintertrainingen 

Winter lessen 20 binnen
17 buiten

 

Donderdag
Oktober 8, 22, 29
November 5, 12, 19, 26
December 3, 10, 17
Januari 7, 14, 21, 28
Februari 4, 11, 18
Maart 4, 11, 18, 25

Vrijdag

Lesdata wintertrainingen 

Winter lessen 20 binnen
17 buiten

 

Vrijdag
Oktober 9, 23, 30
November 6, 13, 20, 27
December 4, 11, 18
Januari 8, 15, 22, 29
Februari 5, 12, 19
Maart 5, 12, 19, 26

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar