INDELING ONLINE!

Op uw pc/laptop is de indeling aan de rechterkant te vinden en indien u op een telefoon of laptop zit onderaan de pagina. Wegens de huidige corona crisis kan het zijn dat de tijden straks weer enigszins veranderen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Post of een bericht sturen richting info@futuretennis.nl

Veel tennis plezier!

ZTC

De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Trainer: Maurits Post

18:-00 – 19:00
Tom Zuidersma
Tim Voslamber
Bas Fontein
Rik Jan Dijkstra
Lars Hoenselaars
Mees Oosterbaan
20:00 – 21:00
Karin Slingerland
Regeet Swart
Iris Nijenbanning
Eilard Hoogerduin
Peter Barkema
21:00 – 22:00
Thomas van Noort
Wessel Vochteloo
Fred Spronk
Marije Strikwold
Femke Mannen
Jeroen Dietvorst
Douwe Deinum
Erwin Middel

Trainer: Joa Maliangkay

18:00 – 19:00
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Richt Mulder Smit
Norah Kruijger
Eline Gupta
Julian Schuinder
19:00 – 20:00 senioren
Hendrike Strating
Sandra Kik
Nicole Looman
Esther Neeleman
Helma Festen
Agnes Pelgrim
Wijke Meerstra
Gerda van der Bleek
Corien Grit
20:00 – 21:00
Inge Spitters
Joyce van der Zouwen
Leoni ten Brink
Aukje Schaper
Karen Venhuizen
Imca van Dijk
Marieke de Jong – Deuring
21:00 – 22:00
Wander Groot
Herko Hids
Robert Vermeer
Marc de Jong
Gerhard Kadijk
Gert Jan Steenbergen
Isaac Bos
Alwin de Jong
Stein van Berkel

Dinsdag

Trainer: Erik van der Laan

17:00 – 18:00
Twan van Berkel
Jip Trommel
Len Pernot
Stephan Koolma
Wouter de Vries
Steyn Gupta
Tristan Twijnstra
Mart Wielinga
18:00 – 19:00
Renee Herremans
Roos Collewijn
Rob Spreen
Thijn Broekman
Lieuwe Oosterbaan
19:00 – 20:00
Yvonne Gelderloos
Erica van der Leij
Reni Tiemersma
Karin Klooster
Mirjam Elderman
20:00 – 21:00
Suzanne Steenbergen
Agnes Ferreira
Joukeline Hamerpagt
Manon Bolhuis
Harriët Pol
21:00 – 22:00
Nienke Vink
Kars Schuiling
Derk Johan van Dam
Marcel Duzink
Mireille Galama
Kees Folkertsma
Inge Frijlink
John d’Haan

Woensdag

Trainer: Joa Maliangkay

16:00 – 17:00
Zilvan van der Veen
Matthijs Kort
Pepijn Goos
Wisse Mulder
Isa Ganzevles
Kay de Jong
Vera de Zeeuw
Noor de Zeeuw
Minke Rijpstra
17:00 – 18:00
Len Pernot
Jip Trommel
Tim Dik
Emanuelle de Groot
Roos Capel
Teun Capel
Rutger Aldershof
Iris Joffers
Storm de Jong

 


Trainer: Arjan Dijkema

 

19:00 – 20:00 groen
Lisa Rijks
Jade Spitters
Silke van den Oever
Eline Gupta
Laure van Berkel
Ode Spitters
Denzelle van der schoor
Ruth Kruiger
20:00 – 21:00
Ferdinand Trommel
Koen  Broekveldt
Vanja van Guldener
Chris Hoppentocht
Wietse Kort
Roel Anne Burema
gerdien te nijenhuis
Lianne de Groot
21:00 – 22:00
Marieke de Vries
Georgy Evers
Ageeth Meijer
Kirsten Gorter
Rianne Kamphuis
Elsbeth van der Kamp
Ynske Rijpstra

Donderdag

Trainer: Maurits Post

16:00 – 17:00
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Norah Kruijger
Richt Mulders Smit
17:00 – 18:00
Daan Spreen
Frank Hids
Jesper Voncken
Yara Luchies
Jolien Koolma
Lieuwe Oosterbaan
18:00 – 19:00
Daan Buining
Niek Veldkamp
Lex de Groot
Jort Kooi
Karlijn Veldhuis
Jaro Mulder
Lars Hoenselaars
19:00 – 20:00
Sietse de Hoop
Wisse Folkertsma
Michiel Kruijer
Thijs Heller
timo jolman
Jari Veenstra
Floran Evers
Samuel van Burg
Bart Scholten
20:00 – 21:00
Douwe Deinum
Ward van ‘t Hoenderdaal
Henk Elderman
Pieter van der Bleek
Arjen te nijenhuis
Michiel van den Oever
Lammert Aling
Donald Hoogeveen
Oege Bergsma
21:00 – 22:00
Joep Berkenbosch
Wiebe Scheeres
Djamy Plein
Tom Spitters
Gert Heller
Ron Arends
Fredrik Neij
Ralf van der Velde

Trainer: Joa Maliangkay

16:00 – 17:00
Zilvan van der Veen
Pepijn  Goos
Matthijs Kort
Wisse Mulder
Kay de Jonge
17:00 – 18:00
Elin Hoenselaars
Rick Zuidersma
Niels Westerhof
Lisa Mijnheer
Joris Franke
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Chiel Schuinder
18:00 – 19:00
Mette van Ouwerkerk
Minke Rijpstra
Maureen Rijpstra
Lauren Caneel
Hidde Klok
Max Jonkers
Noah Julian Juriens
19:00- 20:00
Teun Steenweg
Dirk Smoor
Tristan Zuidhof
Mees Mulder
Sander Piek
19.00 20.00 buiten
Egbert Darwinkel
Ernst van Dam
Garrelt Schrage
Ingrid Trommel
Irma Schrage
Els Dieleman
2000 – 2100 buiten
Martine Zuidersma
Sandra Steenbergen
Jantien van der Kooij
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tineke Aling
Marjon Caneel – Boerhof
Barbara Kolker

Vrijdag

Mentorlessen

! Belangrijk om te vermelden is dat de trainer momenteel de enige mentor is ! Alle jeugd traint enkel in de eigen kleur (voor nu).

Trainer: Joa Maliangkay

16:00 22:00
Vera de Zeeuw
Noor de Zeeuw
Mette van Ouwerkerk
Minke Rijpstra
Maureen Rijpstra
Isa Ganzevles
Lauren Caneel
Zilvan van der Veen
Pepijn Goos
Max Jonkers
Kay de Jong
Wisse Mulder
Matthijs Kort
Hidde Klok
Christian Doornbos
Robin Vos
Noah Julian Juriens
17:00 – 18:00
Len Pernot
Jip Trommel
Tim Dik
Emanuelle de Groot
Roos Capel
Teun Capel
Rutger Aldershof
Iris Joffers
Hannah Vera Boksem
18:00 – 19:15
Teun Steenweg
Dirk Smoor
Tristan Zuidhof
Tristan Twijnstra
Mees Mulder
Sander Piek
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Steyn Gupta
Julian Schuinder
Norah Kruijger
Lisa Rijks
Jade Spitters
Silke van den Oever
Eline Gupta
Laure van Berkel
Ode Spitters
Denzelle van der schoor
Twan van Berkel
Jip Trommel
Len Pernot
Stephan Koolma
Wouter de Vries
19:15 – 20:30
Elin Hoenselaars
Rick Zuidersma
Niels Westerhof
Lisa Mijnheer
Joris Franke
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Chiel SChuinder
Daan Spreen
Frank Hids
Jesper Voncken
Yara Luchies
Jolien Koolma
Lieuwe Oosterbaan
20:30 – 22:00
Jort Kooi
Karlijn Veldhuis
Jaro Mulder
Wisse Dunant Maurits
Sietse de Hoop
Wisse Folkertsma
Michiel Kruijer
Thijs Heller
Timo jolman
Jari Veenstra
Tom Zuidersma
Tim Voslamber
Bas Fontein
Rik Jan Dijkstra
Lars Hoenselaars
Mees Oosterbaan
Floran Evers
Rob Spreen
Renee Herremans
Roos Collewijn
Thijn Broekman

 

Maandag

Lesdata zomer 2020

Maandag
April
Mei 4, 11, 18, 25
Juni 1, 8, 15, 22, 29
Juli VAKANTIE
Augustus 17, 24, 31
September 7, 14, 21, 28*
Oktober

Bovenstaande dagen zijn inclusief inhaalmomenten.

Hierna overgang wintertrainingen, hiervoor nieuwe inschrijving vereist. Heeft u al een account dan kunt u zich dus direct weer inschrijven.

Dinsdag

Lesdata zomer 2020

Dinsdag
April
Mei 5, 12, 19, 26
Juni 2, 9, 16, 23, 30
Juli VAKANTIE
Augustus 18, 25
September 1, 8, 15, 22, 29*
Oktober

Bovenstaande dagen zijn inclusief inhaalmomenten.

Hierna overgang wintertrainingen, hiervoor nieuwe inschrijving vereist. Heeft u al een account dan kunt u zich dus direct weer inschrijven.

Woensdag

Lesdata zomer 2020

Woensdag
April
Mei 6, 13, 20, 27
Juni 3, 10, 17, 24
Juli 1, VAKANTIE
Augustus 19, 26
September 2, 9, 16, 23, 30*
Oktober

Bovenstaande dagen zijn inclusief inhaalmomente.

Hierna overgang wintertrainingen, hiervoor nieuwe inschrijving vereist. Heeft u al een account dan kunt u zich dus direct weer inschrijven.

Donderdag

Lesdata zomer 2020

Donderdag
April
Mei 7, 14, 21, 28
Juni 4, 11, 18, 25
Juli 2, VAKANTIE
Augustus 20, 27
September 3, 10, 17, 24
Oktober 1*

Bovenstaande dagen zijn inclusief inhaalmomenten.

Hierna overgang wintertrainingen, hiervoor nieuwe inschrijving vereist. Heeft u al een account dan kunt u zich dus direct weer inschrijven.

Vrijdag

Lesdata zomer 2020

Vrijdag
April
Mei 8, 15, 22, 29
Juni 5, 12, 19, 26
Juli 3, VAKANTIE
Augustus 21, 28
September 4, 11, 18, 25
Oktober 2*

Bovenstaande dagen zijn inclusief inhaalmomenten.

Hierna overgang wintertrainingen, hiervoor nieuwe inschrijving vereist. Heeft u al een account dan kunt u zich dus direct weer inschrijven.

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar