De wintertrainingen gaan alweer bijna beginnen! Opgeven doet u hier.

Op uw pc/laptop is de indeling aan de rechterkant te vinden. Op uw smartphone of tablet is dit onderaan de pagina. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Maurits Post of een bericht sturen richting info@futuretennis.nl

Veel tennis plezier!

ZTC

De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 60 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans onge­veer 500 le­den. Hiervan zijn ongeveer 130 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 8 per­so­nen. Hierin hebben zitting de 3 da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vijf com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd-. technische commissie, accommodatie- en kantinecommissie)

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting.

Accommodatie

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en 9 tennisbanen (sinds 2018 5 gravel­banen, 2 ku­nst­grasba­nen en 2 clay-tech banen). Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen ‘s avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door Z.T.C.-leden.

In de winterperiode wordt er over de 2 kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. De exploitatie van deze hal is in handen van de Stichting Tennishal Zuidlaren. Bij deze Stichting kan de baan gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de 2 clay-tech banen kan ‘s winters buiten gespeeld worden.

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix-,en 55+ com­petities.

Maandag

Maandag
Ward van ‘t Hoenderdaal
Binnen
15.30 16.30
Jip Trommel
Len Pernot
Rutger Aldershof
Steyn Gupta
Zilvan van der Veen
Teun Capel
16.30 17.30
Jan van Burg
Binnen
17.30 18.30
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Richt Mulder Smit
Norah Kruijger
Julian Schuinder
Tristan Twijnstra
Thijs Valkenburg
18.30 19.30
Tom Zuidersma
Bas Fontein
Rik Jan Dijkstra
Lars Hoenselaar
Mees Oosterbaan
Jari Veenstra
Yorrick Niemijer
Kobus Swanepoel
Buiten
Joa Maliangkaij
Binnen
16.30 17.30
Bregje Drenth
Anne Drenth
Laurens Bosma
Stephano Douwes
Florine Lensen
Silke Arends
Hidde Klok
Babette Groenhof
Robyn Couperus
Buiten
18.00 19.00
Niek Veldkamp
Rob Muizer
19.00 20.00
Nicole Looman
Helma Festen
Agnes Pelgrim
Corien Grit
Marieke Hoenselaars
20.00 21.00
Inge Spitters
Leoni ten Brink
Trudy de Jonge
Karen Venhuizen
Imca van Dijk
Marieke de Jong – Deuring
21.00 22.00
Robert Vermeer
Marc de Jong
Gijs Boetje
Alwin de Jong
Stein van Berkel
Hans Kamphuis
Marinus Couperus

Dinsdag

Dinsdag
Joa Maliangkay
Binnen
17.45 18.30
Lard Krop
Ivan Scholtens
Ivar Dinkla
Boris Nell
Hugo Nell
18.30 19.30
Marije Strikwold
Janko Capel
Dennis Verver
Patrick Herremans
Thomas van Noort
Erwin Middel
Fred Spronk
Buiten
Arjan Dijkema
19.00 20.00
Suzanne Steenbergen
Joukeline Hamerpagt
Binda Jansma
Magda Warnaar
Anouk Meijers
Emmelie Verheij
Henrike van Veen
20.00 21.00
Marieke de Vries
Ageeth Meijer
Kirsten Gorter
Ynske Rijpstra
Valerie Benjamins
Elsbeth Kamphuis
Annette van Hattem
Milou Nieboer

Woensdag

Joa Maliangkay
Buiten
16.30 17.30
Matthijs Kort
Wisse Mulder
Kay de Jonge
Mart Beek
Boris Post
Max Jonkers
Olivier Dieperink
Hugo de Wolf
Lauren Caneel
17.30 18.30
Jade Spitters
Silke van den Oever
Eline Gupta
Laure van Berkel
Ode Spitters
Denzelle van der schoor
Merel van Heusden
Maurits Post
18.30 20.00 1 baan
Rinske Spijkers
Wouter Heerema
Ciaran Jetten

 

Buiten
Joa Maliangkay
19.00 20.00
Sandra Steenbergen
Nienke van der Meulen
Marielle Bakker
Tieneke Aling
Jantien van der Kooi
20.00 21.00
Vanja van Guldener
Chris Hoppentocht
Wietse Kort
Roel Anne Burema
gerdien te nijenhuis
Lianne de Groot
Iris Nijenbanning
Annemarie Biesheuvel

Donderdag

Donderdag
Binnen
Ward van ‘t Hoenderdaal
17.30 18.30
Yara Luchies
Jolien Koolma
Katoo de Keyzer
Marije de Hoop
Lisa Mijnheer
Noémie Postmus
Linde van den Broek
Elin Hoenselaars
Laure van Berkel
18.30 19.30
Michiel Kruijer
Niek Veldkamp
Lex de Groot
Lars Hoenselaars
Samuel van Burg
Yorick Niemeijer
Chiel Schuinder
Jaro Mulder
timo jolman
19.30 20.30
Joep Berkenbosch
Tom Spitters
Gert Heller
Ron Arends
Fredrik Neij
Ralf van der Velde
Ernst Jan Pastoor

 

Buiten
Joa Maliangkay
16.30 17.30
Jip Trommel
Len Pernot
Rutger Aldershof
Floor Rienks
Ilse Prins
Esmee Loode
17.30 19.00
Thijmen Middel
Tijn kuenen
Norah Kruijger
Richt Mulders Smit
Thijs Valkenburg
Bjorn de Jonge
Tobias Wijnbergen
Wouter de Vries
19.00 20.00
Jenke Willems
Riann Nijdam
Harold Kruize
Tim Nunenga
Carola van der Velde
Gert Jan Steenbergen
20.00 21.00
Anke Couperus
Maaike Hemmen
Michelle Kroon Bakker
Sanne Omlo
Esther Pepping
21.00 22.00
Egbert Darwinkel
Ernst van Dam
Garrelt Schrage
Irma Schrage
Vincent de Lenne
Dino Andriol
Henrie Scholtens

Vrijdag

Buiten
Joa Maliangkay
Binnen
16.10 17.00
Isa Ganzevles
Minke Rijpstra
Mette van Ouwekerk
Isabella van Wieren
Maureen Rijpstra
Lynn Kadijk
17.00 18.00
Teun Steenweg
Dirk Smoor
Tristan Zuidhof
Mees Mulder
Roos Capel
Iris Joffers
Febe Hellinga
Sander Piek
Bastiaan van der Linde
18.00 19.00
Daan Buining
Karlijn Veldhuis
Lieuwe Oosterbaan
Rick Zuidersma
Niels Westerhof
Joris Franke
Rob Spreen
19.00 20.00
Douwe Deinum
Ward van ‘t Hoenderdaal
Henk Elderman
Pieter van der Bleek
Arjen te nijenhuis
Michiel van den Oever
Donald Hoogeveen
Oege Bergsma

Maandag

Maandag
oktober 11, 25 2
november 1, 8, 15, 22, 29 5
december 6, 13, 20 3
januari 10, 17, 24, 31 4
februari 7, 14, 28 3
17 of 20*
inhaallessen
maart 7, 14, 21, 28 4

Dinsdag

Dinsdag
oktober 12, 26 2
november 2, 9, 16, 23, 30 5
december 7, 14, 21 3
januari 11, 18, 25 3
februari 1, 8, 15, 3
maart 1 1
17 of 20*
inhaalles
maart 8, 15, 22, 29 4

Woensdag

Woensdag
oktober 13, 27 2
november 3, 10, 17, 24, 4
december 1, 8, 15, 22 4
januari 12, 19, 26 3
februari 2, 9, 16 3
maart 2 1
17 of 20*
inhaalles
maart 9, 16, 23, 30 4

Donderdag

Donderdag
oktober 14, 28 2
november 4, 11, 18, 25 4
december 2, 9, 16, 23 4
januari 13, 20, 27 3
februari 3, 10, 17 3
maart 3 1
17 of 20*
inhaalles
maart 10, 17, 24, 31 4

Vrijdag

Vrijdag
oktober 15, 29 2
november 5, 12, 19, 26 4
december 3, 10, 17, 24 4
januari 14, 21, 28 3
februari 4, 11, 18 3
maart 4 1
17 of 20*
inhaallessen
maart 11, 18, 25 3
april 1 1

Buiten worden er 17 weken getraind.

Binnen worden er 20 weken getraind, de extra dagen voor binnen staan met een * aangegeven in het lesdata-overzicht.

Wolferdinge 1a
9471JM Zuidlaren
Tel: 050-4091654

www.zuidlaardertennisclub.nl
info@zuidlaardertennisclub.nl

Zelf ben ik op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen. Na jaren met veel plezier, intensief trainen en wedstrijden spelen is mijn grote droom uitgekomen om internationaal toernooien te mogen spelen.

— Maurits Post, tennisleraar