laatste foto's 10

Op alle tennisverenigingen onder het menu ‘verenigingen’ mag Future Tennis de trainingen verzorgen. Future Tennis doet dat met gecertificeerde tennistrainers, die passie hebben voor hun werk.

Future Tennis neemt alles omtrent de tennistrainingen over van de vereniging en ontzorgt deze hiermee. Future Tennis zorgt naast het geven van de tennistrainingen ook voor de aanmeldingen van de tennistrainingen en daarnaast de indeling hiervan. Daarnaast is Future Tennis zeer nauw betrokken bij de evenementen die worden georganiseerd op de aangesloten verenigingen. Hierdoor kan de vereniging zich optimaal focussen op andere zaken binnen het verenigingswezen.

Aangesloten verenigingen