Zoekt u de pagina om u op te geven voor de tennislessen? Dit gaat via de website van TV Rolde, deze vindt u hier.

Tennisvereniging Rolde is op 7 juli 1959 opgericht en had toen 40 leden en 2 banen. Tot midden jaren ‘80 groeide de club gestaag tot meer dan 400 leden met inmiddels 4 banen. Er wordt een nieuw clubhuis gebouwd in 1990 en enkele jaren later komen er nog 2 banen bij.  Sinds 2010 heeft de club de beschikking over 6 winterharde smashcourt banen met verlichting en 2 oefenbanen. Er kan gedurende het hele jaar worden getennist. Het ledental schommelt nu rond de 400 leden, waarvan ca. 90 jeugdleden.

Het tenniscomplex ligt in het sportpark Boerbos achter de voetbalvelden van Rolder Boys. De vereniging wil een tennisontmoetingsplaats zijn en richt zich dus bovenal op het recreatieve tennis. Daarnaast is het competitieve element ook van belang en wordt er jaarlijks met een aantal teams (senioren en junioren) deelgenomen aan de KNLTB-competitie. Door Future Tennis wordt er momenteel alleen training gegeven aan de rood, oranje en groen trainingsgroepen.

De club heeft geen wachtlijst voor nieuwe leden. Aanmelden kan via de ledenadministratie, zie elders op deze website (Vereniging – Lidmaatschap). Hier staat ook de contributie vermeld. We zijn nog steeds een van de goedkoopste tennisverenigingen in Nederland!  Na aanmelding ontvangt het nieuwe lid een tijdelijke pas die toegang geeft tot het park. Er kan dus direct worden getennist. Voor nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar bieden we een tegemoetkoming in de kosten van tennislessen aan, door middel van vrijstelling van contributie gedurende het eerste jaar.

We hebben een bloeiende vereniging met erg veel vrijwilligers en commissies. Activiteiten zijn onder meer een toss-ochtend of –avond, clubkampioenschappen, een interne mixdubbel (winter)competitie en deelname aan de KNLTB-competitie. Daarnaast worden jaarlijks enkele recreatieve toernooien georganiseerd. Voor de jeugd worden meerdere evenementen georganiseerd door de Jeugdcommissie.

Het meest wordt echter gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrij te spelen met een of meer spelers door middel van het afhangen van banen. De praktijk leert dat er altijd ruimte is om te spelen en men niet of nauwelijks hoeft te wachten.

Het clubhuis is op weekavonden in de maanden april tot en met oktober geopend en tijdens competitiedagen en activiteiten in het weekend. De bardiensten worden waargenomen door leden volgens een rooster.

De mogelijkheid bestaat om tegen de geringe vergoeding van € 5,- per persoon per dagdeel een gastspeler te laten mee spelen. Daarnaast kunnen toeristen, die tijdelijk verblijven in en om Rolde, een balletje slaan. Zie verdere informatie hierover onder het kopje Vereniging – Een tennisbaan huren.

TennisVereniging Rolde heeft een bestuur met vier leden. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Dinsdag

Dinsdag

Trainer: Anne-Rim

17:00-18:00 Oranje
18:00-19:00 Groen
19:00-20:00 Geel

Dinsdag

Dinsdag
April 5, 12, 19, 26 4
Mei 10, 17, 24, 31 4
Juni 7, 14, 21, 28 4
juli 5, 12 2
Augustus 30 1
September 6, 13, 20, 27 4
Oktober 4, 11 2
21

Let op!

Dit is inclusief de inhaalmomenten. Gedurende het hele jaar worden er 30 trainingen gegeven.

Tennispark Boerbos
Nijlanderstraat 32, Rolde
0592 24 26 83

www.tvrolde.nl
secretaris@tvrolde.nl